Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

blueberryhurricane
U mężczyzn szukam męskości. Nie chodzi mi o umięśnioną klatę czy przyciskanie do ściany. On ma być moim wsparciem, szanować moją prywatną przestrzeń, ale równocześnie przywrócić mnie do porządku kiedy popadam w swoje wariactwa, nawet mocno mną potrząsnąć. I zdecydować, gdzie jedziemy na weekend albo banalną kolację. Nóż mi się otwiera, gdy słyszę "co zechcesz kochanie". Dziewczyny od czasu do czasu potrzebują, by facet przejął inicjatywę i je poprowadził.
— pinkrose
Reposted frompinkrose pinkrose viamaua maua
I am alive. I am here. I am trying. That is enough.
— words you should recite while having an anxiety attack.  (via jappan)
blueberryhurricane
Pani go kocha! Gdyby go pani nie kochała, nie uciekałaby pani przed nim! Gdyby to był tylko przyjaciel z dzieciństwa, uścisnęłaby pani mu rękę tak jak wszystkim innym... Gdyby go pani nie kochała, nie wyrzuciłaby go pani za drzwi!
— Gaston Leroux: "Upiór Opery"
Reposted frompensieve pensieve viamaua maua
blueberryhurricane
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamaua maua
blueberryhurricane
rozpuszczam włosy 
i grzeszę w myślach 
w ukryciu nocy 
w snach
— Herbert
Reposted fromkamkas kamkas viamaua maua
blueberryhurricane
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamaua maua
blueberryhurricane
Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlutował nas w jeden stop.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromgdybam gdybam viamaua maua
blueberryhurricane
9972 c690
Reposted fromfoina foina viamaua maua
blueberryhurricane
You are the sky. Everything else – it’s just the weather.
— Pema Chödrön
Reposted fromhormeza hormeza viaczulymorderca czulymorderca
blueberryhurricane
9629 d6f1 500
Reposted fromtelewizja telewizja viafortytwo fortytwo
blueberryhurricane
5613 02ee 500
blueberryhurricane
1719 66eb
blueberryhurricane
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaczulymorderca czulymorderca

June 13 2015

blueberryhurricane
9477 680e 500
Reposted fromthinredline thinredline

June 10 2015

blueberryhurricane
7932 483d
Reposted fromsiara siara viaRosebird Rosebird

June 08 2015

blueberryhurricane
6144 25a9
Reposted fromthinredline thinredline
blueberryhurricane
7153 f322
Reposted fromthinredline thinredline
blueberryhurricane
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline
blueberryhurricane
3249 6f32
Reposted fromniewychowana niewychowana
blueberryhurricane
0196 1743
Reposted fromniewychowana niewychowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl